Leite Meio-Gordo com Chocolate Mimosa
 Leite Meio-Gordo com Chocolate Mimosa
 Leite Meio-Gordo com Chocolate Mimosa
 Leite Meio-Gordo com Chocolate Mimosa

Leite Com Chocolate Mimosa (4x200ml)

€1,79
 Leite com Chocolate Gresso
 Leite com Chocolate Gresso
 Leite com Chocolate Gresso
 Leite com Chocolate Gresso

Leite com Chocolate Gresso (4x200ml)

€1,68
Leite Mimosa Lanchinho Booom Morango
Leite Mimosa Lanchinho Booom Morango
Leite Mimosa Lanchinho Booom Morango
Leite Mimosa Lanchinho Booom Morango

Leite Lanchinho Booom Morango Mimosa (4x200ml)

€1,99
Leite Mimosa Infantil 1-3 anos
Leite Mimosa Infantil 1-3 anos
Leite Mimosa Infantil 1-3 anos
Leite Mimosa Infantil 1-3 anos

Leite Infantil 1-3 anos Mimosa 1L

€1,88
Leite Infantil 3+ anos Mimosa 1L
Leite Infantil 3+ anos Mimosa 1L
Leite Infantil 3+ anos Mimosa 1L
Leite Infantil 3+ anos Mimosa 1L

Leite Infantil 3+ anos Mimosa 1L

€1,88